Play Center Play
*** VÒNG QUAY FO4 100K / 1 LƯỢT ***
- QUAY XONG NHẬN ACC NGÀY TẠI LỊCH SỬ QUAY
- CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN
PHẦN THƯỞNG NỘI DUNG THỜI GIAN
Phạm Hoàng Ninh ACC ĐH DƯỚI 1 TỶ 4 năm trước
Thanh Phú ACC ĐH 1 TỶ 4 năm trước
Nguyễn Hoàng Huy ACC ĐH 3 TỶ 4 năm trước
Nguyễn Hoàng Huy ACC ĐH 1 TỶ 4 năm trước
Phạm Chiến ACC ĐH DƯỚI 1 TỶ 4 năm trước
Trần Kha ACC ĐH DƯỚI 1 TỶ 4 năm trước
Trần Kha ACC ĐH 1 TỶ 4 năm trước
Đức Vĩnh ACC ĐH 1 TỶ 4 năm trước
Trương Hào ACC ĐH DƯỚI 1 TỶ 4 năm trước
Trương Hào ACC ĐH 2TY 4 năm trước
PHẦN THƯỞNG NỘI DUNG THỜI GIAN