• 1 TÀI LÊ
 • 2 Hoàng Đình Qúy
 • 3 David Thinh
 • 4 Hoài Thiện
 • 5 Minhquang2006
LỊCH SỬ MUA

Minh Vũ Mua Acc ACCBP

#756 70,000đ 5 giờ trước

Cong Minh Mua Acc FIFA

#743 220,000đ 6 giờ trước

Lê Võ Trọng Tín Mua Acc 50K

#361 50,000đ 7 giờ trước

Thành Tư Mua Acc ACCBP

#752 135,000đ 7 giờ trước

Lê Hiếu Mua Acc ACCBP

#751 250,000đ 8 giờ trước

Giang Trần Mua Acc FIFA

#746 270,000đ 8 giờ trước

Mồi Mini Mua Acc ACCBP

#750 300,000đ 11 giờ trước

Huy Minh Ha Mua Acc FIFA

#748 95,000đ 13 giờ trước

Giang Trần Mua Acc ACCBP

#482 500,000đ 13 giờ trước

Lê Phú Thịnh Mua Acc 50K

#359 50,000đ 15 giờ trước

Acc FIFA #GTDH 39 TỶ  - noborder

Acc FIFA #753 - GTDH 39 TỶ

Acc FIFA #753 - GTDH 39 TỶ

 • GTDH 39 TỶ
2,000,000 CARD 1,600,000 ATM
 • BP DƯ: 0
 • GTĐH: 3 TỶ 9

MUA NGAY

Acc FIFA #CR7 +7 - noborder

Acc FIFA #744 - CR7 +7

Acc FIFA #744 - CR7 +7

 • CR7 +7
150,000 CARD 120,000 ATM
 • BP DƯ: 500m Đã bán
 • GTĐH: 1 TỶ 6

MUA NGAY

Acc FIFA #Hơn 30 CT +5 - noborder

Acc FIFA #740 - Hơn 30 CT +5

Acc FIFA #740 - Hơn 30 CT +5

 • Hơn 30 CT +5
1,400,000 CARD 1,120,000 ATM
 • BP DƯ: 7 TỶ
 • GTĐH: 16 TỶ 6

MUA NGAY

Acc FIFA #GTDH 4 TỶ  - noborder

Acc FIFA #588 - GTDH 4 TỶ

Acc FIFA #588 - GTDH 4 TỶ

 • GTDH 4 TỶ
150,000 CARD 120,000 ATM
 • BP DƯ: 150M
 • GTĐH: 4 TỶ

MUA NGAY