• 1 Nguyễn Quang Dũng
  • 2 Quốc Đạt
  • 3 Nguyễn Chiến
  • 4 Lê Minh Phú
  • 5 Đỗ Hoàng Vũ
LỊCH SỬ MUA

T.Quốc Huy Mua Acc FIFA

#418 200,000đ 8 giờ trước

Khánh Lê Mua Acc ACCBP

#510 200,000đ 22 giờ trước

Tuấn Trang Mua Acc ACCBP

#507 172,000đ 2 ngày trước

Muống Văn Mai Mua Acc ACCBP

#506 217,333đ 2 ngày trước

Muống Văn Mai Mua Acc FIFA

#503 666,666đ 3 ngày trước

Muống Văn Mai Mua Acc ACCBP

#449 1,032,000đ 3 ngày trước

Muống Văn Mai Mua Acc ACCBP

#501 1,300,000đ 3 ngày trước

Minh Nguyễn Mua Acc FIFA

#489 480,000đ 4 ngày trước

Muống Văn Mai Mua Acc ACCBP

#500 1,028,000đ 5 ngày trước

Phạm Quang Mạnh Mua Acc FIFA

#418 200,000đ 5 ngày trước

Acc 200K #

#160 -

#160 -

3,214,214 CARD 2,410,661 ATM
  • OVR: 123
  • Vị trí: CB

MUA NGAY